Allround Schilder(lak)werk Jachtbouw

Wat kan je verwachten?

Het betreft functies die gericht zijn op het uitvoeren van alle technische facetten van het (lak)spuiten en bevat ook enkele coördinerende elementen. De werkzaamheden zijn uiteenlopend van aard en betreffen schuren, plamuren, primen, beitsen, lakken en aflakken van (losse) onderdelen en meubels alsook het antifoulen en spuiten van scheepsrompen. Je bewaakt de kwaliteit van het werk en zorgt voor orde & netheid (milieueisen), ziet toe op Arbo & Veiligheid en onderneemt actie waar nodig.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Hoogwaardig lak- en spuitwerk
 • Schuren, plamuren van onderdelen
 • Primen, beitsen van onderdelen
 • Lakken van onderdelen (meubelen)
 • Antifoulen & spuiten van rompen
 • Inrichten van de werklocatie
 • Zorgen voor veiligheid op de werklocatie
 • Initiëren verbetering veiligheid & netheid
 • Opslag van goederen (bunker)
 • Orde & netheid op de werklocatie (milieu-eisen)
 • Initiëren verbeteringen werkwijze (efficiëntie)
 • Functioneel testen en controleren van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Urenregistratie
 • Inschatten en aanleveren benodigde werkuren
 • Registreren van gegevens
 • Uitdragen soft skills
 • Zorgen voor positieve teamspirit

Wie zoeken we?

KWALIFICATIE EISEN:

 • Minimaal MBO-4- niveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie

ALGEMENE PERSOONLIJKE COMPETENTIES

De volgende competenties zijn kenmerkend voor de mensen die binnen Kooi Makkum actief zijn, onafhankelijk van de functie of positie die zij bekleden:

 • Communiceren
  Communiceert naar anderen op een respectvolle wijze en houdt rekening met anderen in houding en taalgebruik. Werkt mee aan open communicatie en hanteert de soft skills binnen de organisatie.
 • Kwaliteitsgerichtheid
  Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van geleverde prestaties; streeft naar voortdurende verbetering van resultaten. Voert controle uit voordat het werk wordt opgeleverd. Controleert op vaste punten in de voortgang van het werk de geleverde kwaliteit
 • Resultaatgerichtheid
  Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten die zijn aangegeven. Is daarbij gemotiveerd, gedreven en vasthoudend en verliest daarbij de soft skills niet uit het oog. Maakt duidelijke afspraken met anderen over zijn bijdrage.
 • Samenwerken
  Zoekt samenwerking met anderen en levert een actieve bijdrage aan het behalen van gemeenschappelijke doelen. Houdt rekening met de gevolgen die individuele acties voor anderen binnen het team kunnen hebben. Afspraak is afspraak.

FUNCTIEGERICHTE COMPETENTIES:

Voor de functie “Specialist Schilder(lak)werk” zijn de volgende competenties bepalend voor succesvol handelen:

 • Probleemanalyse
  Stelt op basis van de beschikbare of zoekt zelfstandig naar de benodigde informatie die nodig is om een goede analyse te kunnen doen. Zoekt naar de grondoorzaak van het probleem, zodanig dat herhaling wordt voorkomen. Kijkt breder dan alleen zijn eigen werk.
 • Oordeelsvorming
  Maakt een inschatting wat wel en niet kan. Wanneer iets niet kan bespreekt hij dit met de (Meewerkend) Teamleider Schilderen of Bedrijfsleider.
 • Creativiteit
  Komt met oorspronkelijke ideeën en oplossingen. Bedenkt nieuwe benaderingen, aanpakken en werkwijzen om zo tot betere resultaten te komen, ook buiten zijn eigen werk.
 • Organiseren van eigen werk
  Heeft goed overzicht van wat nodig is aan middelen en tijd om een doel te bereiken; weet eigen tijd en middelen doelgericht in te zetten. Bewaakt de voortgang en onderneemt bij onverwachte gebeurtenissen passende actie. Deelt zijn/haar kennis met collega’s.

Complexiteit
De gespecialiseerde functie is voornamelijk gericht op schilderwerk waarbij eventueel ook enige administratieve en een aantal niet uitvoerende werkzaamheden moeten worden verricht. Schakelt steeds om op andere aspecten en wordt ook zeer vaak gestoord door anderen. Soms tijddwang door haastwerk. De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4 / HAVO, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar.

Zelfstandigheid
Deelt het werk zelf in, overlegt zo nodig met de leiding, ook over de wijze van uitvoering en eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen. Staat daartoe in (telefonisch) contact met de leiding. De problemen zijn van dien aard dat regelmatig overleg, ook met de stafafdelingen, noodzakelijk is. Goede contacten met de leiding, specialisten, toeleverende en/of stafafdelingen zijn vereist voor een vlot verloop van het werk. Ondersteund eventueel 1 of meerdere collega’s in zijn vakgebied. Het kan voorkomen dat er op een andere locatie (bedrijf) gewerkt wordt waar zelfstandigheid geboden is. Het kan voorkomen dat er op een andere locatie (bedrijf) gewerkt wordt waar zelfstandigheid geboden is.

Afbreukrisico
Fouten / onachtzaamheden kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies. Goede zelfcontrole zorgt voor ontdekking en voor herstelmogelijkheden van de schade voor de oplevering. De zeer regelmatige contacten met de leiding van andere betrokken bedrijven en met de opdrachtgevers moeten goed verlopen, zij zijn van groot belang voor de voortgang van het werk en voor het bedrijfsimago.

Fysieke Aspecten
Werkt onder alle weersomstandigheden, in alle stadia van totstandkoming van bouwwerken. Eventuele hinder van lawaai, soms vuil werk, incidenteel zwaar werk en tillen. Dragen van beschermingsmiddelen; persoonlijk risico door werken op hoogtes en op moeilijk bereikbare plaatsen, kans op oogletsel.

Solliciteer direct

Of stuur je motivatie + CV naar werken@kmy.nl